Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Bejsce  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Bejsce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Bejsce.

Mapa Geoportal Bejsce
Mapa z granicą gminy Bejsce

Dane urzędu

Urząd Gminy BejsceBejsce 252Bejsce, 28-512

Tel: 41 3511610

Fax: 41 3511010

Elektroniczna skrzynka podawcza: /0ugq526lq7/skrytka

E-mail: gmina@bejsce.eu

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Numer TERYT gminy Bejsce: 2603012

Witryna: www.bejsce.eu

Władze lokalne: Wójt Edward Krupaugbejsce@poczta.onet.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Bejsc

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Bejsce to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Bejsce na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Bejsc, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Bejsc, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Bejsc

Gmina Bejsce w liczbach

Powierzchnia gminy Bejsce*

57 km2

2083 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Bejsce*

3 982 mieszkańców

2120 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Bejsce*

69 mieszkańców na km2

1127 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Bejsce

Geoportal Bejsce prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Bejsce, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Bejsce.

Dostęp do danych Geoportalu Bejsce

Jak powstał Geoportal gminy Bejsce?

Geoportal Bejsce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Bejsce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Bejsce.

Geoportal Bejsce umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Bejsce oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Bejsce, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Bejsce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Bejsce?

Informacje na Geoportalu Bejsce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Bejsce?

Korzyści z Geoportalu Bejsce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Bejsce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Bejsce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Bejsce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Bejscach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Bejsc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Bejsce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Bejsce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Bejsce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Bejsc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Bejsc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Bejsce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Bejsce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Bejscach.

  Geoportal gminy Bejsce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Bejsce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Bejscach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Bejsce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Bejscach.

  W Geoportalu Bejsce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Bejsce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Bejscach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Bejsce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Bejsce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Bejsce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Bejsce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Bejsce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Bejsce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Bejsce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Bejsce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Bejscach. W Geoportalu gminy Bejsce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Bejscach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Bejsce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Bejsce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Bejsce.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Bejsce, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Bejsce. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Bejsce.

 • Zabytki w gminie Bejsce

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Bejsce. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Bejsce oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Bejsce.

 • Informacje o wyborach w gminie Bejsce

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Bejsce. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Bejsce i wiele istotnych informacji.

Geoportal Bejsce dla mieszkańców

Geoportal Bejsce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Bejsce. Na mapie Bejsc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Bejsce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Bejsce. Korzystając z map Geoportalu gminy Bejsce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Bejsce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Bejsce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Bejsce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu